Utah Beach

Utah Beach

Bezienswaardigheden in Normandië

Utah Beach

Utah Beach is een van de vijf stranden waar de Geallieerde troepen op 6 juni 1944 aan wal kwamen, de dag die beter bekend staat als D-Day. Utah Beach was het meest westelijk gelegen strand en was de landingsplaats van de Amerikaanse vierde infanteriedivisie.

Geschiedenis van Utah Beach

Op 6 juni 1944 landden de Geallieerde troepen op verschillende stranden aan de kustlijn van Normandië. Naast de landing op Utah Beach, landden de geallieerden ook op Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach en Sword Beach. Op het afgesproken tijdstip, uur H, werden de bruggen van de landingsvaartuigen neergelaten, en waadden 600 dappere soldaten door het water naar het strand. De Duitsers hadden niet verwacht dat de geallieerden op dit strand zouden landen. Daarom waren er slechts enkele reserve eenheden aanwezig. Anders dan op Omaha Beach het geval was, slaagden de geallieerde soldaten op Utah Beach er in om de Duitse verdedigers relatief gemakkelijk te overrompelen. De vierde Amerikaanse infanteriedivisie stond overigens onder leiding van Theodore Roosevelt junior, de zoon van de gelijknamige Amerikaanse president. Brigadier Roosevelt toonde grote moed, door samen met twee bataljonscommandanten de Duitse posities aan te vallen, om er zo voor te zorgen dat de bevoorrading en de versterkingen veilig konden landen op het strand. Zes dagen later, op 12 juni 1944, overleed Theodore Roosevelt junior aan de gevolgen van een hartaanval. Vanwege zijn getoonde heldenmoed op het strand Utah Beach, werd hij postuum beloond met de Congressional Medal of Honor.

Utah Beach vandaag de dag

Vandaag de dag is Utah Beach een van de meest bezochte landingsstranden in Normandië. Op het eerste Bij dit strand is tevens een museum te vinden. In het Utah Beach D-Day Museum kunt u onder meer een originele Martin B 26 ‘Marauder’, een Amerikaanse bommenwerper bewonderen. In de duinen van Utah Beach is bovendien een mooi uitkijkpunt en een monument te vinden ter nagedachtenis aan 6 juni 1944, de dag waarop de geallieerden landden in Normandië. Een bijzondere militaire operatie, die het tij van de Tweede Wereldoorlog deed keren.

Utah Beach bezoeken?

Wilt u dit bijzondere strand zelf bezoeken? Kijk op de onderstaande kaart voor vakantiehuizen in de nabije omgeving.

Filter by

 
Basic Travel Vakantiehuizen